SNICKERI & MÅLERI

Bra priser   Enkel hantering   Kunnig personal   Personlig service

Snickeri & Måleri

Med kvalitet & trygghet


Våra tjänster

Kooptjänst erbjuder olika tjänster inom snickeri och måleri.
Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Fasad och fönster: skrapning och ommålning, kittning av fönster med mera.
 • Om-, till- och nybyggnation.
 • Renoverar och reparerar exempelvis trädgårdsmöbler
 • Ommålning ute o inne
 • Tapetsering
 • Träaltan
 • Staket
 • Spaljéer
 • Och mycket mer

Ring oss om dina idéer, prisdiskussion och mer information.

Kontakta oss!
Norrköping

0725 88 01 60
maggie.nyberg@kooptjanst.se

ROTAVDRAG 2016

Regler i korthet

Nya ROT-reglerna 2016 i korthet

Skattereduktion för ROT-arbete är 30% av arbetskostnaden ink. moms (ej material, resor, maskinhyra). Skattereduktion för RUT-arbete är fortsatt 50%.

 • Gäller för privatperson som äger en privatbostad (även fritidshus), men ej för företag
 • Maximalt 50 000 i skattereduktion per sökande och år (dock ej mer än total inbetald skatt för aktuellt inkomstår).Total avdragsutrymme räknas gemensamt med RUT-avdrag.
 • Maximalt avdrag för RUT-arbete är 25 000 per sökande och år för person under 65 år och 50 000 för person över 65 år.
 • Företaget som utför arbetet måste ha F-skattsedel och får inte vara närstående till dig
Avdrag

Vad räknas som ROT-arbete, får du avdrag?

 • Reparation och tillbyggnadsarbeten invändigt eller utvändigt i direkt anslutning till bostaden
 • Invändig målning, tapetsering, elinstallation, VS-arbete, snickeriarbete m.m. på privatbostad omfattas
 • Utvändig målning, dränering, takomläggning, isolering m.m. omfattas om det är i direkt anslutning till privatbostad
 • Markarbeten i trädgård, nybygge av fristående garage, arkitektkostnader, bygge av brygga är exempel på åtgärder som ej räknas som ROT-arbete
 • Arbeten i bostadsrätter förutsätter att arbetet utförs i lägenheten och att bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvaret
I praktiken

Hur fungerar skattereduktionen praktiskt?

 • Normalt så specifieras skattereduktionen och dras av direkt på fakturan.
 • Entreprenören fakturerar dig halva arbetskostnaden och andra halvan till Skatteverket.
 • Entreprenören behöver uppgifter från dig om namn, personnummer, fastighetsbeteckning och begärd skattereduktion. Han kan även begära information om kvarvarande utrymme för skattereduktion av dig.
 • Du får besked per brev av Skatteverket om reduktionen godkänns och uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration.
 • Om Skatteverket ej godkänner din reduktion så fakturerar entreprenören dig resterande belopp.

Varför anlita oss?

Z

Bra priser

 

Z

Enkel hantering

 

Z

Kunnig personal

 

Z

Personlig service

 

Våra tjänster

Kooptjänst erbjuder olika tjänster inom snickeri och målning.
Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Fasad och fönster: skrapning och ommålning, kittning av fönster med mera.
 • Om-, till- och nybyggnation.
 • Renoverar och reparerar exempelvis trädgårdsmöbler
 • Ommålning ute o inne
 • Tapetsering
 • Träaltan
 • Staket
 • Spaljéer
 • Och mycket mer

Ring oss om dina idéer, prisdiskussion och mer information.

ROTAVDRAG 2016

Regler i korthet

Nya ROT-reglerna 2016 i korthet

Skattereduktion för ROT-arbete är 30% av arbetskostnaden ink. moms (ej material, resor, maskinhyra). Skattereduktion för RUT-arbete är fortsatt 50%.

 • Gäller för privatperson som äger en privatbostad (även fritidshus), men ej för företag
 • Maximalt 50 000 i skattereduktion per sökande och år (dock ej mer än total inbetald skatt för aktuellt inkomstår).Total avdragsutrymme räknas gemensamt med RUT-avdrag.
 • Maximalt avdrag för RUT-arbete är 25 000 per sökande och år för person under 65 år och 50 000 för person över 65 år.
 • Företaget som utför arbetet måste ha F-skattsedel och får inte vara närstående till dig
Avdrag

Vad räknas som ROT-arbete, får du avdrag?

 • Reparation och tillbyggnadsarbeten invändigt eller utvändigt i direkt anslutning till bostaden
 • Invändig målning, tapetsering, elinstallation, VS-arbete, snickeriarbete m.m. på privatbostad omfattas
 • Utvändig målning, dränering, takomläggning, isolering m.m. omfattas om det är i direkt anslutning till privatbostad
 • Markarbeten i trädgård, nybygge av fristående garage, arkitektkostnader, bygge av brygga är exempel på åtgärder som ej räknas som ROT-arbete
 • Arbeten i bostadsrätter förutsätter att arbetet utförs i lägenheten och att bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvaret
I praktiken

Hur fungerar skattereduktionen praktiskt?

 • Normalt så specifieras skattereduktionen och dras av direkt på fakturan.
 • Entreprenören fakturerar dig halva arbetskostnaden och andra halvan till Skatteverket.
 • Entreprenören behöver uppgifter från dig om namn, personnummer, fastighetsbeteckning och begärd skattereduktion. Han kan även begära information om kvarvarande utrymme för skattereduktion av dig.
 • Du får besked per brev av Skatteverket om reduktionen godkänns och uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration.
 • Om Skatteverket ej godkänner din reduktion så fakturerar entreprenören dig resterande belopp.