Organisation

Kooptjänst

Kooptjänst är ett socialt företag / arbetskooperativ och drivs som en ekonomisk förening (Kooperativtjänst K ekonomisk förening). Vi ägs av våra medlemmar och alla anställda i våra kooperativ kan ansöka om medlemskap / ägarskap i Kooptjänst.

Vi har en demokratisk struktur som förenklat ser ut så här; lokal nivå där anställda och deltagare deltar, bereder och kalkylerar och påverkar beslut kring investeringar och anställningar som sedan lyfts upp i styrelsen där beslut fattas och verkställs.

Vi arbetar utifrån de kooperativa värderingarna och de kooperativa principerna.

Kooptjänst är ett certifierat arbetsintegrerande socialt företag. Läs med på CERTASF.SE.

Grundidén

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst, oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat, och att den är öppen för alla. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov och där vinst ses som medel och inte som mål.

Vad är ett socialt företagskooperativ?

Kooptjänst är ett arbetsintegrerande företag som drivs av människor som tidigare varit långtidsarbetslösa. Vi erbjuder arbetspraktik med olika typer av driftsstöd och utvecklingsresurser. Kooptjänst ger också människor möjligheten att prova på egna verksamheter inom ramen för Kooptjänst.