Små blir starka tillsammans


Att skapa fler jobb

Vårt mål är att skapa nya jobb på arbetsmarknaden genom att starta nya sociala kooperativa verksamheter.  Vi utgår från varje individs förmåga till arbete vilket inte alltid är möjligt i traditionella företag där den ekonomiska vinsten många gånger är det främsta ledordet. Därför passar det sociala företaget / arbetskooperativets form bra för vår verksamhet. Vi ser det som ett bättre sätt att göra affärer där både företaget och samhället tjänar på framgångarna!

 

Ett stödverktyg för projekt

Kooptjänst är också utvecklat till ett stödverktyg för att underlätta övergången från projekt till riktiga företag. Med vår metod kan projekt direkt och parallellt börja arbeta som ett företag med fakturering och uppbyggandet av ett eget kapital, som kan användas för att bygga upp företaget och börja anställa projektdeltagare.

Vi erbjuder olika former av samarbeten

Vi kan bland annat erbjuda att

  • sköta administration, ledning, ekonomi, personalfrågor, utbildning och kompetensutveckling
  • förvalta fastigheter och egendom
  • stödja och vara en aktiv part när ett arbetsintegrerande socialt företag startar upp
  • samverka kring upphandlingar, inköp och marknadsföring
  • låta sociala företag/arbetskooperativ fungera som en del av Kooptjänst som ett kostnadsställe.

Bred repertoar

Kooptjänst är ett socialt företag/ arbetskooperativ som har verksamhet i Norrköping, Linköping och Finspång. Varje kooperativ verksamhet har sina egna affärsidéer och repertoaren är bred! Vi driver bland annat second hand-butiker, pralinbutik med egen tillverkning m.m. Vi erbjuder även tjänster inom trädgård, städ, flytt, snickeri, småskalig produktion, entreprenadverksamhet, bokföring.

Vi arbetar också för att skapa nya arbetstillfällen och hjälpa fler människor ut i arbetslivet genom att erbjuda platser för praktik och arbetsträning i samarbete med kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Bred repertoar

Kooptjänst är ett socialt företag/ arbetskooperativ som har verksamhet i Norrköping, Linköping och Finspång. Varje kooperativ verksamhet har sina egna affärsidéer och repertoaren är bred! Vi driver bland annat second hand-butiker, pralinbutik med egen tillverkning m.m. Vi erbjuder även tjänster inom trädgård, städ, flytt, snickeri, småskalig produktion, entreprenadverksamhet, bokföring.

Vi arbetar också för att skapa nya arbetstillfällen och hjälpa fler människor ut i arbetslivet genom att erbjuda platser för praktik och arbetsträning i samarbete med kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.