Myndighetsinformation

Information till handläggare på
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner

Kooptjänst är ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar efter de kooperativa principerna och värderingarna. När en Deltagare kommer till Kooptjänst så har vi ett antal affärsområden som redan är igång. I skrivande stund 55 fördelat på fyra kommuner där vi idag bedriver affärsverksamhet; Norrköping, Linköping, Finspång, och Vingåker.

Ett introduktionssamtal leder till placering i någon av våra verksamheter, Vi ger också möjligheter att som deltagare hos oss också få prova idéer om nya verksamheter och affärsområden.

På annan plats på hemsidan finns information om de affärsområden som redan är igång. På varje ort har vi Verksamhetsledare, ett antal Kooperatörer (anställda) och Deltagare. Deltagarna behåller sin ersättning från arbetsförmedlingen och/eller försörjningsstöd under sin tid hos Kooptjänst. I verksamheten är Deltagarna med en Kooperatör(anställd) och går bredvid i en arbetsliknande situation. Vi bedriver verksamheten som ett vanligt företag. Vi har den erfarenheten att vi når bäst resultat för Deltagare att gå vidare på arbetsmarknaden och för att rehabiliteras när vi arbetar så.

Det första vi ser hos Deltagare är att självkänsla och självförtroende växer med den roll man tilldelas. Vi har också goda resultat vad gäller anställningar. Vi har idag drygt 75 anställda och bedömer att 150 har gått vidare till andra anställningar/utbildningar från oss.

Av våra anställda är 62% kvinnor och 26% av annan etnisk bakgrund.
(En del statistik är ifrån 2016)

Vi söker ständigt utveckla och sprida vår verksamhet.

Är du intresserad av vår verksamhet och vill veta mer? Gå till Kontaktuppgifter för respektive ort och hör av dig till någon av våra Lokala Verksamhetsledare.

Till handläggare på Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och kommuner

Kooptjänst är ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar efter de kooperativa principerna och värderingarna. När en Deltagare kommer till Kooptjänst så har vi ett antal affärsområden som redan är igång. I skrivande stund 55 fördelat på de 8 kommuner där vi idag bedriver affärsverksamhet; Norrköping, Linköping, Finspång, Kinda, Ydre, Tranås, Katrineholm och Vingåker.

Ett introduktionssamtal leder till placering i någon av våra verksamheter, Vi ger också möjligheter att som deltagare hos oss också få prova idéer om nya verksamheter och affärsområden.

På annan plats på hemsidan finns information om de affärsområden som redan är igång. På varje ort har vi Verksamhetsledare, ett antal Kooperatörer (anställda) och Deltagare. Deltagarna behåller sin ersättning från arbetsförmedlingen och/eller försörjningsstöd under sin tid hos Kooptjänst. I verksamheten är Deltagarna med en Kooperatör(anställd) och går bredvid i en arbetsliknande situation. Vi bedriver verksamheten som ett vanligt företag. Vi har den erfarenheten att vi når bäst resultat för Deltagare att gå vidare på arbetsmarknaden och för att rehabiliteras när vi arbetar så.

Det första vi ser hos Deltagare är att självkänsla och självförtroende växer med den roll man tilldelas. Vi har också goda resultat vad gäller anställningar. Vi har idag drygt 75 anställda och bedömer att 150 har gått vidare till andra anställningar/utbildningar från oss.

Av våra anställda är 62% kvinnor och 26% av annan etnisk bakgrund.
(En del statistik är ifrån 2016)

Vi söker ständigt utveckla och sprida vår verksamhet.

Är du intresserad av vår verksamhet och vill veta mer? Gå till Kontaktuppgifter för respektive ort och hör av dig till någon av våra Lokala Verksamhetsledare.

Vad är Kooptjänst?

Kooptjänst (Kooperativtjänst K ekonomisk förening) bygger sin företagsidé på ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner. Tanken är att använda behoven av praktikplatser, rehabilitering och anpassad utbildning i kombination med Arbetsintegrerande Socialt Företagande / Arbetskooperativ har prövats i praktiken i Östergötland i snart 20 år.

De erfarenheter vi bygger på finns på många håll i Europa. I Östergötland har Koop M i Vadstena, Idé Smedjan i Hävla med flera bidragit till erfarenheter. I Kooptjänst har vi utgått från framgångsfaktorer och fiaskofaktorer från dessa verksamheter. Det företagskoncept vi har idag är tänkt att

  • Underlätta i startfasen
  • Säkerställa driften
  • Skapa egna utvecklingsresurser